Ce nu poate face un om mort spiritual

1. NU POATE GÂNDI CA DUMNEZEU:

Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, și căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile Mele față de căile voastre și gândurile Mele față de gândurile voastre” (Isaia 55:8-9).

2. NU-L POATE ÎNȚELEGE PE DUMNEZEU:

…Ți-ai închipuit că Eu sunt ca tine” (Psalmul 50:21).

Poți spune tu că poți pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a Celui Atotputernic? Cât cerurile-i de înaltă: ce poți face? Mai adâncă decât Locuința morților: ce poți ști?” (Iov 11:7-8).

3. NU POATE VEDEA LUCRURILE SPIRITUALE:

Drept răspuns, Isus i-a zis: ,Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu’” (Ioan 3:3).

4. NU-ȘI POATE CUNOAȘTE PROPRIA SA INIMĂ:

Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?” (Ieremia 17:9).

5. NU POATE SĂ ÎȘI CONDUCĂ PAȘII:

„Știu, Doamne, că soarta omului nu este în puterea lui; nici nu stă în puterea omului, când umblă, să-și îndrepte pașii spre țintă” (Ieremia 10:23).

Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte” (Proverbe 14:12).

6. NU POATE PRIMI DUHUL SFÂNT:

…și anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște; dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu voi, și va fi în voi” (Ioan 14:17).

7. NU POATE AUZI (primi și înțelege) CUVINTELE LUI DUMNEZEU:

Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu” (Ioan 8:47).

Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește” (1 Corinteni 2:14).

8. NU SE POATE NAȘTE SINGUR ÎN FAMILIA LUI DUMNEZEU:

…născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu” (Ioan 1:13).

Căci El a zis lui Moise: ,Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă; și Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur.’ Așa dar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă” (Romani 9:15-16).

9. NU POATE AVEA PRIN EL ÎNSUȘI POCĂINȚĂ ȘI CREDINȚĂ ÎN CRISTOS:

Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efeseni 2:8-9).

…căci nu toți au credința” (2 Tesaloniceni 3:2).

Căci cu privire la Cristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El” (Filipeni 1:29).

…să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului” (2 Timotei 2:25).

…către cei ce au căpătat o credință de acelaș pret cu a noastră” (2 Petru 1:1).

10. NU POATE VENI LA CRISTOS:

„Nimeni nu poate veni la Mine, dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.” „Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu” (Ioan 6:44, 65).

11. NU POATE SĂ CAUTE PE DUMNEZEU:

,,Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu.” (Romani 3:11).

12. NU POATE CREDE ÎN CRISTOS:

Dar voi nu credeți, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteți din oile Mele” (Ioan 10:26).

13. NU POATE FI PLĂCUT LUI DUMNEZEU:

În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Deci, cei ce sunt pământești, nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Cristos, nu este al Lui” (Romani 8:5, 8, 9).

TU CE POȚI FACE PENTRU A CĂUTA ȘI VENI LA CRISTOS ÎN MOD MÂNTUITOR?

Dacă poți face lucruri oricât de mici te rog să îmi faci o listă și să mi-o trimiți. În funcție de lucrul acesta știu dacă crezi într-o mântuire prin fapte sau într-una prin HAR SUVERAN GRATUIT!