„Doctor” sau „frate”?

- Arthur W. Pink -

   Ce metode ciudate folosește Dumnezeu uneori pentru a-i învăța pe copiii Săi lecțiile de care au mare nevoie! Aceasta a fost recent experiența autorului. Am fost contactat recent de o „universitate” pentru a accepta de la ei gradul de „D.D”. Am cerut să mi se acorde timp pentru a căuta rugativ voia lui Dumnezeu prin Cuvântul Său scris, și mi-a venit o lumină mai mare chiar decât m-am așteptat. Aveam serioase îndoieli despre permisiunea unui slujitor al lui Dumnezeu de a accepta un titlu onorific lumesc (carnal). Acum am înțeles că este greșit să îl accept, chiar fiind doar complementar. Mulți prieteni, în semn de respect, mi s-au adresat „Dr. Pink”. Eu îi rog acum să ÎNCETEZE a mi se mai adresa așa. Să nu se înțeleagă de aici că eu, astfel, condamn alți oameni pentru ceea ce ei permit. Nu, fiindcă în fața propriului lor Învățător ei rămân în picioare sau cad. Eu am să menționez acum principalele pasaje care m-au ajutat pe mine, rugându-mă ca Dumnezeu să le facă o binecuvântare și pentru alții.

    În primul rând, falsilor mângâietori ai lui Iov, Elihu (reprezentantul lui Dumnezeu) le-a spus „Nu voi căuta la înfățișare, nu voi linguși pe nimeni” (Iov, 32:21).

    În al doilea rând, „Voi să nu vă numiți Rabi” sau „învățători” (Evanghelia după Matei, 23:8), ceea ce „Doctor” și înseamnă.

    În al treilea rând, Evanghelia lui Ioan, 5:44 condamnă pe cei care „umblă după slava care vi-o dați unii altora” și ne poruncește să căutăm „slava care vine de la singurul Dumnezeu”. 

    În al patrulea rând, nici unul din slujitorii Domnului din Noul Testament nu a folosit vreodată vreun titlu. „Pavel, un apostol”, dar niciodată „apostolul Pavel”. 

    În al cincilea rând, Fiul lui Dumnezeu S-a dezbrăcat pe Sine însuși” (Epistola către filipeni, 2:7); este îngăduit atunci ca slujitorii Săi să urmeze un curs opus?

    În al șaselea rând, Hristos ne poruncește să învățăm de la El, care a fost „blând și smerit” (Evanghelia după Matei, 11:29).

     În al șaptelea rând, unul din semnele apostaziei este că „slăvesc pe oameni pentru câștig” (Iuda, 17). 

    În al optulea rând, ni se poruncește să ieșim afară din tabără la Hristos, și să „suferim ocara Lui” (Epistola către evrei, 13:13).

    Datorită acestor motive, nu mi se pare potrivit ca unul care este aici ca reprezentant și martor al unui Hristos „disprețuit și respins” să fie onorat și flatat de oameni. De aceea vă rog să îmi spuneți „frate Pink”.