A ne vedea corect

- Pugh Curtis - ​

    Cum se va vedea corespunzător un urmaș al Mielului? Natura umană are tendința spre mândria păcătoasă. Biblia are multe de zis despre mândria păcătoasă. Este scris: „Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înainte căderii” (Proverbele, 16:18). Mai mult, ni se zice: „DOMNUL oştirilor a luat această hotărâre, ca să ruşineze mândria a tot ce străluceşte, şi să smerească pe toţi cei mari ai pământului” (Isaia, 23:9).

        Adunarea problemă a lui Pavel era în Corint. În gestionarea mândriei lor, Duhul Sfânt l-a mișcat pe Pavel să le pună următoarele trei întrebări „Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?” (Întâia epistolă către corinteni, 4:7). 

        Prima întrebare este: ce te face să fii deosebit de altul? Dacă ești un adevărat urmaș al Mielului, cine te-a dus până la acel loc? Cine ți-a acordat pocăința și credința? Îndrăznești să te fălești că ești mai bun sau mai înțelept decât prietenii și rudele tale care încă mai sunt în păcatele lor? Răspunsul trebuie să fie acela că Dumnezeu este Cel care te-a făcut deosebit. Biblia zice: „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea” (Epistola către filipeni, 2:13). 

        A doua întrebare este: ce ai și nu ți-a fost conferit? Darurile tale – capacitățile fizice, istețimea de minte, aptitudinile oratorice, talentele muzicale sau artistice, chiar și capacitatea de a câștiga bani – toate ți-au fost dăruite înainte de a te naște. Dumnezeu a vorbit despre întocmirea bebelușilor zicând: „Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te-am cunoscut…” (Ieremia, 1:5). Poate că tu ți-ai îmbunătățit capacitățile înnăscute, dar Dumnezeu este Cel care ți le-a dat. Tot așa este și dacă ai viața eternă, viața spirituală. Isus a zis: „Eu le dau viaţa veşnică,…” (Evanghelia după Ioan, 10:28). 

        A treia întrebare: întrucât talentele și capacitățile ți-au fost dăruite – gratis, fără ca tu să fi jucat vreun
rol – de ce te fălești ca și cum nu ar fi daruri? În acest verset, ceea ce evidențiază Pavel și Duhul Sfânt este faptul că nu ne putem făli nici cu darurile naturale și nu ne putem făli nici în chestiuni spirituale. Pavel a scris: „Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Cristos, nu este al Lui.” (
Epistola către romani, 8:9). Isus a zis că nașterea din nou este îndeplinită de Duhul Sfânt și aseamănă Duhul cu vântul necontrolat, zicând: „Vântul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.” (Evanghelia după Ioan, 3:8). El a mai zis: Trebuie să vă naşteţi din nou” (Ioan, 3:7). Viața spirituală este absolut necesară, căci altfel vei pieri, iar ea este acordată ca un cadou.