Ce este Evanghelia?

- Raul Enyedi -

Cuvântul „Evanghelie” provine din limba greacă şi înseamnă „veste bună”. Conţinutul acestei veşti este clar arătat în Scriptură: 

„Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas,  şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut. V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi” (Întâia epistolă către corinteni, 15:1-3). 

Acesta este singurul mesaj care, crezut, deschide porţile Raiului. Evanghelia nu îţi vorbeşte despre faptele sfinţilor, despre ritualuri bisericeşti sau importanţa Bisericii în mântuire. Evanghelia nu îţi spune ce fapte trebuie tu să faci pentru a fi mântuit. Evanghelia îţi vorbeşte despre Isus, fiindcă în nimeni altul nu este mântuire (Faptele Apostolilor, 4:12). El este singura cale! Evanghelia vorbeşte despre ceea ce a făcut El pentru mântuirea oamenilor! Omul nefiind în stare să contribuie la mântuire, mesajul, vestea mântuirii este numită „Evanghelia harului lui Dumnezeu” (Fapte, 20:24), harul însemnând un dar sau un favor acordat gratuit cuiva, fără ca persoana ce îl primeşte să aibă vreun merit.  Ai crezut tu Evanghelia pentru salvarea sufletului tău?