Prezentare generală

Adunarea baptistă „Harul Suveran” din Bocșa, jud. Caraș Severin, a fost organizată în 21 iunie 2009 de către Adunarea baptistă biblică „Harul” din Denham Springs, Louisiana, prin intermediul misionarului Curtis Pugh.

Ce înseamnă numele nostru? Ne numim adunare, și nu biserică, deoarece aceasta este traducerea corectă a termenului original. Adunarea întemeiată de Domnul Isus Cristos este o strângere organizată de ucenici botezați, care se întrunesc cu regularitate pentru a duce la îndeplinire Marea Trimitere. Adunarea nou testamentară este întotdeauna locală și vizibilă.

Suntem baptiști, deoarece baptiștii sunt creștinii originali. Adunările noastre au fost cunoscute de-a lungul timpului sub diferite nume (novațieni, donatiști, waldenzi, etc.), și în general sub numele de anabaptiști. Ele au avut o existență continuă din vremurile Noului Testament până astăzi.

Numele „baptist” înseamnă „botezător” și descrie importanța pe care o acordăm acestei orânduieli biblice. Noi insistăm că ea trebuie păstrată așa cum a fost lăsată de Domnul Isus și practicată de apostoli, altfel, actul este invalid. Modul scriptural pentru botez este afundarea în apă. Candidatul trebuie să fie o persoană care mărturisește credința personală în Domnul Isus și în jertfa Sa. Botezul nu mântuiește pe nimeni, ci este mărturia candidatului că a fost mântuit din păcat, că se identifică public cu Cristos, cu jertfa Sa, cu întreaga Sa învățătură și că se angajează să fie ucenicizat în toată învățătura lui Cristos de către adunarea în care intră prin actul botezului. Botezătorul autorizat este un reprezentant împuternicit al unei adunări autentice. Botezul este o orânduială a adunării, și doar adunările autentice pot administra botezul valid.

Suntem baptiști istorici, adică susținem principiile, doctrinele, practicile și identitatea afirmate de înaintașii noștri, în mare parte abandonate de baptiștii moderni. Susținem că nu suntem nici protestanți, nici neoprotestanți, ci provenim din adunări separate de formele apostate și persecutoare de creștinism. Aceste adunări separate de stat și de creștinismul apostat au existat continuu din vremea Domnului Isus până astăzi, conform promisiunilor Lui. Dumnezeu, care este suveranul istoriei, s-a îngrijit ca în nicio clipă, Adunarea întemeiată de Cristos să nu fie ștearsă de pe fața pământului. Nu ne implicăm în mișcarea ecumenică, pe care o considerăm parte din marea apostazie, și rămânem separați de adunările baptiste care au încetat să mai susțină principiile și identitatea lor istorică, implicându-se astăzi în ecumenism și contribuind la o mărturie confuză în fața lumii.

Credem că Domnul Isus a întemeiat o adunare reală, locală și vizibilă. El i-a promis prezența Sa continuă în mijlocul ei și victorie împotriva lui Satan și a puterilor răului. Marea Trimitere, consemnată în Matei, 28:18-20, este încredințată de Isus Cristos Adunării Sale și reprezintă modelul de extindere a Împărăției lui Dumnezeu pe pământ, dar și modelul de perpetuare al Adunării. Pașii Marii Trimiteri implică faptul că adunările se înmulțesc și se perpetuează printr-o succesiune de adunări de același fel. O adunare apărută în alt fel decât prin intermediul acestui ciclu repetitiv este una nebiblică, chiar dacă printre membrii ei se găsesc și oameni mântuiți.

Suntem baptiști independenți, adică nu facem parte din organizații supra-bisericești (comunități, uniuni, alianțe de biserici, etc.), pe care le considerăm nebiblice. Fiecare adunare este egală, și niciuna nu are autoritate asupra alteia. Adunările noastre funcționează ca simple democrații sub conducerea lui Cristos, Capul Adunării, și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Toți membrii sunt egali. Nu avem comitete sau borduri conducătoare în adunare. Slujitorii adunării nu formează un cler sau o clasă separată. Membrii identifică împreună voia lui Dumnezeu, luând deciziile prin vot comun.

Numele „Harul Suveran” indică faptul că noi credem că mântuirea este în totalitate opera lui Dumnezeu. El este suveran absolut peste creația Sa și este implicat activ în fiecare detaliu al ei. Dumnezeu este de asemenea suveran peste mântuirea omului. Omul păcătos este mort spiritual, răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, de aceea nu se poate salva pe sine prin fapte, și nici măcar nu poate răspunde chemării Evangheliei până ce Duhul lui Dumnezeu nu intervine să îi dea viață spirituală. Pentru că mântuirea noastră este, de la început la sfârșit, opera lui Dumnezeu, ea este sigură, nu se poate pierde, de aceea, este cert că toți aceia pentru care Cristos a murit, achitându-le datoria pentru păcatele lor, vor ajunge să se bucure de prezența veșnică a lui Dumnezeu.

Credem că este un privilegiu deosebit, dar și o datorie a fiecărei persoane mântuite să facă parte dintr-o adunare autentică unde să fie ucenicizată, să crească spiritual, să I se închine lui Dumnezeu și să își slujească semenii conform darurilor și înzestrărilor sale specifice. Vă îndemnăm cu dragoste să căutați să faceți parte dintr-o astfel de adunare! Doar în acest fel, o persoană mântuită își poate împlini marele scop pentru care a fost lăsată pe pământ și poate fi cu adevărat împlinită și fericită!

Mai multe detalii despre particularitățile adunărilor baptiste istorice, găsiți aici: O scurtă descriere a baptiștilor istorici de Raul Enyedi.

Dacă doriți să aflați mai multe despre adunarea noastră și cum puteți face parte din ea, vă invităm să ne contactați.

ro_RORomână