Viziunea adunării

Viziune locală

Deoarece Dumnezeu, prin harul Său, ne-a mântuit și ne-a schimbat viețile, credem că fiecare membru al adunării trebuie să împărtășească această veste bună tuturor celor din anturajul său. Ne identificăm cu vechiul dicton: „Fiecare baptist, un misionar!”

Primul pas al Marii Trimiteri (Matei, 28:18-20), care reprezintă lucrarea încredințată de Domnul Isus Adunării Sale, constă în ducerea Evangheliei la oamenii nemântuiți. Aceasta presupune ieșirea noastră în mijlocul oamenilor. De aceea, noi nu credem că adunarea trebuie să se închidă între niște ziduri, în clădiri bisericești, și să aștepte ca oamenii nemântuiți să vină în mijlocul ei. Adevărata evanghelizare se face în afara adunării, în mijlocul oamenilor. De aceea, adunarea noastră caută să ducă oamenilor Evanghelia acolo unde sunt ei, folosind fiecare ocazie pentru a împărtăși vestea cea bună. Noi credem într-o adunare care își face cunoscută prezența în mijlocul comunității ei prin mesajul Evangheliei pe care îl transmite în mod constant.

Deoarece noi înțelegem Adunarea ca fiind o instituție vie, un organism și un trup funcțional în care fiecare membru este activ și slujește conform darurilor cu care Dumnezeu l-a înzestrat, considerăm întrunirile adunării ca fiind foarte importante pentru fiecare membru, căci în ele fiecare are ocazia de a-L sluji pe Dumnezeu și a-și sluji frații de credință.

Adunarea este Templul sau Casa lui Dumnezeu, singurul loc autorizat de El pentru închinare și slujire publică. Prin urmare, o adunare locală autentică este o binecuvântare pentru locul în care ea există. Unul din scopurile pentru care ea a fost lăsată pe pământ este să îi adune pe cei mântuiți dintr-un anume loc, și împreună să I se închine lui Dumnezeu și să Îl slujească public. Dorim să încurajăm pe orice persoană mântuită, prin cuvinte și exemplu, să se alăture unei adunări locale autentice. Pentru un credincios, aceasta reprezintă un privilegiu, dar și o datorie.

Viziune națională

Modelul nou testamentar pentru adunare este unul în care fiecare adunare este independentă, de sine stătătoare. Nu credem că sunt biblice organizațiile religioase supra-bisericești, cum ar fi asociațiile, uniunile, federațiile de biserici, etc., și nici organizațiile care operează în afara autorității unei adunări locale biblice. Practica adunărilor în Scripturi, pe care o aplicăm și noi, este aceea că fiecare adunare nou testamentară este liberă să coopereze cu adunări de aceeași credință și practică și să se ajute reciproc pentru avansarea Împărăției lui Cristos.

Ne dorim ca țara noastră să fie binecuvântată cu cât mai multe astfel de adunări sănătoase care să fie sare și lumină spirituală în această parte a lumii și depunem toate eforturile pentru a-i ajuta pe oameni să cunoască astfel de adunări și să devină parte dintr-una.

Viziune globală

Deoarece planul Domnului Isus pentru Adunare, ilustrat în Marea Trimitere, este unul global, Evanghelia și adunările Sale trebuie să ajungă până la marginile pământului. Fiecare adunare locală, oricât ar fi de mică, trebuie să aibă această viziune globală a misiunii ei pe pământ.

Adunarea noastră ajută, atât financiar cât și prin resurse umane și prin materiale spirituale, adunări surori și lucrări de misiune biblică de pe tot pământul. De asemenea, adunarea noastră face eforturi în a se asigura că Evanghelia harului și învățăturile principale ale Scripturii sunt disponibile în cât mai multe limbi. Până în prezent, materialele noastre sunt traduse și folosite în 15 limbi, în țări de pe 6 continente.

Prin harul lui Dumnezeu, vom face tot ce putem pentru a merge acolo unde suntem chemați să vestim Evanghelia și să îi învățăm pe oameni tot ce a poruncit Domnul nostru.

ro_RORomână